Program

"Razem Jako Zespół" - konferencja zawierająca 5 spotkań wykładowych na następujące tematy:
  • Zagrożenia dla naszego zespołu
  • Konflikty w naszym zespole
  • Boży plan dla naszego zespołu
  • Boża moc dla naszego zespołu
  • Wzmacnianie naszego zespołu
Wykłady poprowadzą pracownicy Służby Rodzinie - Ruchu Nowego Życia.

Plan konferencji:
9:10 - 10:30Rozpoczęcie konferencji.
Zagrożenia dla naszego zespołu
10:30 - 10:50Przerwa i praca w parach.
10:50 - 11:45Konflikty w naszym zespole
11:45 - 12:00Przerwa
12:00 - 12:55Boży plan dla naszego zespołu
13:00 - 13:50Obiad
13:50 - 14:50Dyskusja w grupach
14:50 -15:00Przerwa
15:00 - 15:45Boża moc dla naszego zespołu
15:45 - 16:05Przerwa i praca w parach
16:05 - 17:30Wzmacnianie naszego zespołu.