Kontakt

Dodatkowe informacje na temat Konferencji można uzyskać: 
Anna Maria Salus
E-mail: rodzina@blizejjezusa.pl
tel. 728 308 557